Сатып алу

ГУ «Акшиманская основная средняя школа» Павлодарская обл. Майский район, село Акшиман, улица А.Молдагулова 6, 140800

akchimanskola@mail.ru

Объявляет о проведение конкурса по выбору поставщика организаций питания обущихся в ГУ «Акшиманская основная средняя школа»

(наименование приобретения я услуги или товаров)

Услуга должна быть оказана

В столвой школы с общим количеством получателей услуги -29 обучающихся, в том числе -9 обучающихся из малообеспеченных семей.

Сумма выделенная на организацию бесплатного питания

Обучающихся за счет бюджетных средств составляет  410,040 тенге. без учета НДС.

Срок оказания услуги с 03 апреля – май 2017 года и с 01 сентября – 31 декабря 2017 года.

К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики отвечающие требованиям конкурсной документации.

Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 18-00 часов. «17» марта 2017 года включительно по адресу: Павлодарская обл, Майский район, село Акшиман, улица А.Молдагулова 6. Кабинет директора  с 9-00 часов до 18-00 часов или на интернет – ресурсе Akchiman.educ.kz.

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конвертты представляются (направляются) потенциальными поставщиками в ГУ «Акшиманская основная средняя школа»  по адресу: «Акшиманская основная средняя школа»  Павлодарская обл. Майский район, село Акшиман, улица А.Молдагулова 6.  Кабинет директора до 18-00 часов  «9»  декабрь  2017 года. Конкурсная документация рассматривается 29 декабрь 2017 года в 10.00 часов.

Дополнительную информацию и справку можно получить

по телефону (8 718-38-41-002)

 

 

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім

алушыларды тамақтандыруды

ұйымдастыру қағидаларына

2- қосымша

                 «Бекітілді»

                                              2016 жылғы 23 ақпандағы

                                                   № 1-07/25 н/қ бұйрығымен бекітілген

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды

ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау

жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттама

 

«Ақшиман негізгі орта білім беретін мектеп» мемлекеттік мекемесі ұйымында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау жөніндегі үлгілік

(конкурс атауын көрсету)

Конукрсты ұйымдастырушы «Ақшиман негізгі орта білім беретін мектеп» мемлекеттік мекемесі Павлодар облысы, Май ауданы, Ақшиман ауылы. Ә.Молдағұлова көшесі 6. БСН: 990240005448,  «ҚР Қаржы министрлігінің Қазыналық Комитеті» ЖСҚ KZ 79563S350000053535 БСК:KPSTKZKA akchimanskola@mail.ru 140800. Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Май ауданы, Ақшиман ауылы, Ә.Молдағұлова көшесі 6.

(тапсырыс берушінің толық атауын, орналасқан жерін БСН банкті деректемелерін, байланыс  телефондарын, электрондық және почта мекен – жайын көрсету)

 1. Жалпы ережелер
 • Орта білім беру ұйымында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметті (бұдан әрі – көрсетілетін қызмет) алушылардың жалпы саны 29 білім алушыны құрайды оның ішінде жекелеген санаттағы білім алушылар 9. Білім алушыларды тегін тамақтандыруды ұйымдастыруға бюджет қаражаты есебінен бөліненіт сома 410,040 теңгені НДС-сіз.
 • Бір білім алушыны тамақтандыру құны жалпыға оқыту қорынан тамақтанатын аз қамтамасыз етілген оқушылар үшін 268 теңгені құрайды.
 • Конкурстың ұйымдастырушы «Ақшиман негізгі орта білім беретін мектеп» мемлекеттік мекемесі Павлодар облысы, Май ауданы, Ақшиман ауылы. Ә.Молдағұлова көшесі 6.

(орта білім беру ұйымының атауын және  мекен жайының көрсету) білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру қызметі  орта білім беру ұйымында білім алу уақытында 2017 жылдың 03 сәуірден 31 желтоқсан айларында күнтізбелік жылды көрсету білім алушыларға тамақтандыруды ұсынуды көздейді.

 1. Осы конкурстық құжаттама мыналарды:
 • Осы үлгілік конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметтерді алушылар санаттарының тізбесін.
 • Осы үлгілік конкурстық құжаттамаға 3- қосымшаға сәйкес техникалық тапсырманы.
 • Осы конкурстық құжаттамаға 4,5 қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша заңды және жеке тұлғалар үшін конкурсқа қатысуға арналған өтінімді;
 • Осы конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сәйкес бойынша әлеуетті өнім берушінің біліктілгі туралы мәліметтерді:
 • Осы конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес таңдау өлшем шарттарды;
 • Осы конкурстық құжаттамаға 9-қосымшаға сәйкес Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету немесе тауарлардың жеткізілім туралы үлгілік шартты қамтиды.
 • Конукрсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім берушіні конкурсқа қатысуға өтінімімен қоса көрсетілетін қызметтерді немесе тауарларды сатып алу үшін бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде конкурсқа қатысуға арналған өтінімнің қамтамасыз етуін төменде аталған нысандардың біреуімен енгізеді:

І) Мынадай банк шотында ҚР Қаржы министірлігінің Қазыналық Комитеті БСН:990240005448.ЖСК KZ 79563S350000053535 БСК:KPSTKZKA орналастыратын ақшаның кепілдік берілген ақшалай жарнасы (тапсырыс берушінің не сатып алуды ұйымдастырушының банк шотының толық деректемелерді көрсетілсін)

ІІ) Банктік кепілдік.

Қағидалардың 41-тармағына сәйкес әлеуетті өнім беруші немесе оның сенімхат бойынша өкілі құжаттар пакетін 2017 жылдың 17 наурыз  мерзімге дейін конкурсты ұйымдастырушының «Ақшиман негізгі орта білім беретін мектеп» мемлекеттік мекемесі, Павлодар облысы, Май ауданы, Ақшиман ауылы, Ә.Молдағұлова көшесі 6 мекен жайында орналасқан пошталық мекен жайына жібереді немеме комиссиялық хатшысына (директор кабинеті) қолма –қол береді.

Құжаттарды әлеуетті өнім беруші конкурсты ұйымдастырушыға тігілген парақтар нөмірлеген түзетусіз түрінде ұсынады. Өтінімнің соңғы парағына бірініші басшысының қолы қойылады және мөрімен бекітіледі.

Конкурсты ұйымдастырушы белгіленген мерзім өткеннен кейін ұсынылған құжаттар тіркелуге жатпайды және әлеуетті өнім берушілерге қайтарылады.